prop_tamnan

ตำนานเรื่องราวผลิตภัณฑ์ (Story of Product)
ตำนานแม่บุญมี: ผลิตภัณฑ์จากการผสมผสานวัฒนธรรม

    อำเภอบางคล้า เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา นับแต่อดีตมาเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนริมแม่น้ำบางปะกงที่เป็นชุมชนใหญ่รองมาจากตัวจังหวัด เป็นชุมทางการค้าขายริมแม่น้ำแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงมีชาวจีนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยเห็นได้จากศาลเจ้าจีนที่พบเห็นอยู่ทั่วไป และเนื่องด้วยกาลเวลาที่ผ่านไปชาวจีนและชาวไทยก็ได้ผสมผสานกันโดยการแต่งงานกันในชุมชน คุณบุญมี ศรีสุขก็เป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม โดยบิดาของคุณบุญมี นายส่อง แซ่ลี้ เป็นชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาอาศัยในเมืองไทย และได้แต่งงานอยู่กินกับมารดาของคุณบุญมี นางชื้น อินพิทักษ์ ที่เป็นชาวไทย คุณบุญมีจึงได้รับการสืบทอดวัฒนธรรมทั้งจีนและไทยมาโดยตลอด โดยเมื่อยังเด็กในครอบครัวก็จะมีการทำขนมเปี๊ยะจีนรับประทานกันในครอบครัว และแจกให้แก่เพื่อนบ้านและญาติ โดยไม่ได้ทำเป็นการค้าแต่อย่างใด ส่วนมารดาของคุณบุญมีก็เป็นแม่ครัวอาหารและขนมไทยที่ขึ้นชื่อในชุมชน เมื่อมีงานบุญที่วัด มารดาของคุณบุญมีก็จะถูกเชิญไปเป็นแม่ครัวมาโดยตลอด
    จากมรดกการผสมผสานทางวัฒนธรรมของจีนและไทยที่คุณบุญมีได้รับมาตั้งแต่ยังเล็กนี้ เมื่อคุณบุญมีมีครอบครัว และต้องการงานพิเศษเพื่อเพิ่มรายได้ จึงได้เริ่มกิจการขนมปังและขนมอบ ?มีเบเกอรี่? ขึ้นตามสมัยนิยมในขณะนั้น ต่อจากนั้นมาก็ได้ทำการปรับปรุงสูตรในการทำขนมให้เป็นของตนเอง เมื่อมีความรู้ความชำนาญมากขึ้น จึงได้ริเริ่มพัฒนาให้ได้ขนมชนิดใหม่สู่ตลาด และได้มองเห็นภูมิปัญญาของชาวจีนและชาวไทยที่ตนเองนั้นได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากบิดาและมารดา รวมทั้งความรู้ในเรื่องการทำ ขนมอบของคุณบุญมีเอง  จึงได้มีแนวความคิดที่จะรวมภูมิปัญญาทั้งสามนี้เข้าด้วยกัน  โดยเน้นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและจีนไว้ให้มากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นต้นกำเนิดของการผลิตขนมเปี๊ยะในรูปแบบของคุณบุญมีเอง ที่ได้มีเอกลักษณ์ของขนมเฉพาะตัว  เป็นขนมที่มีลักษณะความเป็นจีน แต่รสชาติและกลิ่นในแบบไทย โดยรวมส่วนผสมที่ให้คุณค่าอาหารของขนมอบ และสมุนไพรที่มีประโยชน์ กลายเป็นขนมที่สื่อแสดงความเชื่อมโยงของการผสมผสานของการทำขนมของชาวจีนและชาวไทยกับการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวจีนและชาวไทยในอำเภอบางคล้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความอร่อย สะอาดและปลอดภัย โดยการรับรองของมาตรฐานต่างๆ เช่น อย. GMP มผช. OTOP เป็นต้น และยังเป็นของฝากที่มีทั้งความอร่อยและประโยชน์จากวัตถุดิบคุณภาพสูง และสมุนไพรต่างๆอีกด้วย จากแนวความคิดนี้จึงได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้สัญลักษณ์ ?แม่บุญมี? ได้แก่  ขนมเปี๊ยะกุหลาบ  ขนมเปี๊ยะมะลิ  ขนมเปี๊ยะคุณหนู  และเปี๊ยะนมสด (ไส้ถั่ว ไส้รวมรส ไส้ถั่วไข่เค็ม ไส้งาดำ ไส้ชาเขียว ไส้มะพร้าวอ่อน ไส้ทุเรียนไข่เค็ม ไส้เผือก ไส้ช็อกโกแลต ไส้กาแฟ)
ลักษณะ/รูปลักษณ์/รสชาติโดยรวม
    ลักษณะเป็นก้อนกลม ขนาดประมาณพอดีคำ รับประทานง่าย ขนมเปี๊ยะมะลิ กุหลาบและคุณหนู ผิวกรอบ รสหวานกลมกล่อม ไม่หวานมาก อร่อยหอมกลิ่นเทียนอบแบบไทย เปี๊ยะนมสด ผิวนุ่มชวนรับประทาน รสหวานกลมกล่อม ไม่หวานมาก อร่อยหอมกลิ่นเทียนอบแบบไทย
คุณภาพ/ความประณีตของสินค้า
    ผลิตภัณฑ์ ?แม่บุญมี? ได้รับการรับรองคุณภาพจากมาตรฐานต่างๆ ดังนี้ อย. มผช. GMP ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ปี 2546 และปี 2547 ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ Premium A, B ซึ่งเป็นเครื่องรับประกันถึงคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัย และความอร่อยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นที่นิยมของชาวแปดริ้วมามากกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นที่ยืนยันถึงความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในการที่จะผลิตสินค้าคุณภาพด้วยความประณีตและคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
สามารถนำไปใช้งานได้จริง (Practically)
    ผลิตภัณฑ์ ?แม่บุญมี? เป็นสินค้าที่ได้วางขายในตลาดมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งมีการขยายตลาดมากขึ้นทุกปี จนมีวางจำหน่ายโดยทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งยังมีผู้นำไปขายยังต่างประเทศอีกด้วย
    จุดขายของผลิตภัณฑ์ คือ การผสมผสานของขนมแบบจีนและไทย จนได้ความอร่อย สะอาดและปลอดภัย โดยการรับรองของมาตรฐานต่างๆ เช่น อย. GMP มผช. OTOP เป็นต้น และยังเป็นของฝากที่มีราคาไม่แพง ซึ่งได้ทั้งความอร่อยและประโยชน์จากวัตถุดิบคุณภาพสูง และสมุนไพรต่างๆอีกด้วย
ไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
    ผลิตภัณฑ์ ?แม่บุญมี? เป็นผลมาจากความคิดริเริ่มของคุณบุญมีในการพัฒนาสูตรโดยการลองถูกลองผิด โดยเป็นการผสมผสานแนวการทำขนมทั้งในแบบจีน และแบบไทย รวมทั้งนำส่วนผสมของขนมอบมาปรับปรุง แต่ยังคงเน้นในการคงเอกลักษณ์ของขนมในลักษณะขนมแบบไทยและขนมจีน เพื่อเป็นการสื่อถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชาวบ้านเดิม
    ผลิตภัณฑ์ ?แม่บุญมี? ส่วนหนึ่งเป็นสืบทอดการทำขนมแบบไทยและแบบจีน ที่สืบทอดกันมาในครอบครัว ซึ่งเป็นวิถีท้องถิ่น ทั้งชาวบ้านแบบไทย หรือในแบบชาวจีน ดังนั้น จึงเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป โดยชนรุ่นหลังจะได้ไม่หลงลืม และขาดการสืบต่อในแต่ละรุ่น
การไม่ทำลายวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
    ผลิตภัณฑ์ ?แม่บุญมี? ถึงแม้จะเป็นการผสมผสานวัฒนธรรม แต่ก็ไม่ได้เป็นทำลายวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากรูปลักษณ์และรสชาติของขนมที่ยังพยายามดำรงลักษณะดั้งเดิมของท้องถิ่น รวมทั้งการบรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นการนำศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสื่อบนบรรจุภัณฑ์ เช่น การแสดงภาพลายไทย หรือ ภาพแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่นในอดีต เป็นต้น