prop_historiy

2521 png_111   ?มีเบเกอรี่? เป็นกิจการโรงงานขนมปัง ขนมอบ มีคุณบุญมี ศรีสุขเป็นเจ้าของกิจการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ผลิตขนมปัง และขนมเค้ก มีเบเกอรี่เป็น โรงงานผลิตขนมอบแห่งแรกของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเริ่มจากกิจการเล็กๆ ภายในครอบครัวเพื่อเป็นการหารายได้เสริมของครอบครัว แต่เนื่องจากความ ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ อร่อย สะอาดถูกหลักอนามัย และจำหน่ายด้วยราคาที่เหมาะสม ไม่เอาเปรียบลูกค้า จึงได้รับการยอมรับจากตลาด ทำให้สามารถขยายเป็นโรงงานต่อมา
2535 png_111     คุณบุญมี ได้ออกสินค้าใหม่ได้แก่ ขนมเปี๊ยะนมสด ขนมเปี๊ยะกุหลาบ ขนมเปี๊ยะมะลิ ขนมเปี๊ยะคุณหนู มีรายละเอียดดังนี้ ขนมเปี๊ยะนมสด เจ้าแรกของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำจากส่วนผสมที่เป็นนมสด เนยสด  จึงมีคุณค่าทางอาหารสูง แป้งนุ่ม หอม อร่อย มีหลายรส ไส้ถั่วเขียว ถั่วดำ มะพร้าวอ่อน เผือก ทุกเรียนหมอนทองกวน ช็อคโกแลต งาดำ ชาเขียวให้เลือกตามต้องการ เหมาะสำหรับเป็นอาหารว่าง  และเป็นของฝากที่มากคุณค่าขนมเปี๊ยะกุหลาบไส้ถั่วไข่เค็ม  เจ้าแรกของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ส่วนผสมประกอบด้วย แป้ง เนยอย่างดี เปลือกขนมเป็นชั้นๆ สีสันน่ารับประทาน เปลือกนอกกรอบ เปลือกในนุ่ม มีทั้งไส้ถั่วเหลือง ถั่วดำ และไข่เค็ม  เพิ่มรสชาติให้อร่อย กลมกล่อมชวนรับประทานยิ่งขึ้น เหมาะที่จะรับประทานกับเครื่องดื่มร้อน - เย็น หรือเป็นของฝากที่ผู้รับพึงพอใจขนมเปี๊ยะมะลิไส้ถั่วไข่เค็ม เจ้าแรกของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง แป้งขาวละมุนเป็นชั้นๆ ดุจกลีบดอกมะลิอันหอมบริสุทธิ์ เปลือกนอกกรอบ เปลือกในนุ่ม รสของขนมไม่หวานจัด เจือรสเค็มจากไข่เค็ม เพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นด้วยการอบจนกรุ่นกลิ่นควันเทียนหอม ชวนรับประทาน เหมาะเป็นอาหารว่าง และของฝากที่ประทับใจผู้รับขนมเปี๊ยะคุณหนู เจ้าแรกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้นม และเนยสดที่มีคุณภาพเป็นวัตถุดิบในการผลิต แป้งกรอบนุ่ม รสไม่หวาดจัด อบควันเทียนหอม ชวนรับประทาน ขนาดชิ้นพอคำ เหมาะเป็นอาหารว่าง และของฝากในทุกโอกาส
2539 png_111 ประกาศนียบัตร ?เชลล์ชวนชิม? จาก ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ สำหรับ ขนมเปี๊ยะนมสด ขนมเปี๊ยะกุหลาบ ขนมเปี๊ยะมะลิ ขนมเปี๊ยะคุณหนู
2541 png_111 ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
2545 png_111 ได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2545 png_111 ใช้ตรา ขนมบ้านบุญมี ผลิตขนมเปี๊ยะโดย มีเบเกอรี่
2546 png_111 ขนมเปี๊ยะนมสด ขนมเปี๊ยะกุหลาบ ขนมเปี๊ยะมะลิ ขนมเปี๊ยะคุณหนู และคุกกี้สมุนไพร ได้รับการคัดสรร เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
2546 png_111 ขนมเปี๊ยะนมสด ขนมเปี๊ยะกุหลาบ ขนมเปี๊ยะมะลิ ขนมเปี๊ยะคุณหนู และคุกกี้สมุนไพร ได้รับการคัดสรร เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ของภาคกลาง
2547 png_111 ขนมเปี๊ยะนมสด ขนมเปี๊ยะกุหลาบ ขนมเปี๊ยะมะลิ ขนมเปี๊ยะคุณหนู และคุกกี้สมุนไพร ได้รับการคัดสรร เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว
2548 png_111 ขนมเปี๊ยะนมสด ขนมเปี๊ยะกุหลาบ ขนมเปี๊ยะมะลิ ขนมเปี๊ยะคุณหนู และคุกกี้สมุนไพร ได้รับการคัดสรร เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว
2548 png_111 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
2548 png_111 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2549 png_111 ขนมเปี๊ยะนมสด ขนมเปี๊ยะกุหลาบ ขนมเปี๊ยะมะลิ ขนมเปี๊ยะคุณหนู และคุกกี้สมุนไพร ได้รับการคัดสรร เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว
2550 png_111 ขนมเปี๊ยะนมสด ขนมเปี๊ยะกุหลาบ ขนมเปี๊ยะมะลิ ขนมเปี๊ยะคุณหนู และคุกกี้สมุนไพร ได้รับการคัดสรร เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว

2552

png_111

ใช้ตรา แม่บุญมี ผลิตขนมเปี๊ยะโดย มีเบเกอรี่